03.07.2023
Беларусь - мая радзіма!

3 ліпеня — дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь

Многа слаўненькіх куточкаў
      Ёсць у нашым краі,
Дзе пад гоман ручаёчкаў,
      Пад шум дрэў у гаі
 
Рой журботных дум пакінеш;
      Дзе няма трывогі,
Дзе душою адпачынеш,
      Змучаны з дарогі;
 
Дзе прыемны ветрык млее,
      Збажыну калыша,
Дзе пакоем-згодай вее,
      Дзе ўсё шчасцем дыша.

Якуб Колас